Mosaïek Invest is die inisiatief wat kapitaal en operasionele fondse bestuur en rig om God se droom vir ons as ’n geloofsgemeenskap te bereik. Ons wil invest in sy droom…

 

Befondsingsfokuspunte vir 2019/2020 word in hieronder uitgelig.
DIEPER. NADER. VERDER.

Sien die jaarverslag vir bedieningsinligting.

Invest

Betalingsmetode

2 + 10 =

*Mosaïek sal u kontak vir die nodige inligting

SNAPSCAN

Snapscan is ‘n veilige en gerieflike manier om ‘n bydrae te maak. Vir meer inligting besoek www.snapscan.co.za.

PAYFAST


Kerk: Mosaiek
Kategorie:
Beskrywing:
Bedrag: R

BANK BESONDERHEDE

NAAM: Mosaïek iNVEST
BANK: ABSA Cresta
BANK TAKKODE: 632005
REKENINGNOMMER: 01017921688

Meld lidnommer (indien moontlik), voorletters en van

SNAPSCAN/ZAPPER

Beide Snapscan & Zapper is ‘n veilige en gerieflike manier om ‘n bydrae te maak.

PAYFAST


Kerk: Mosaiek
Kategorie:
Beskrywing:
Bedrag: R

BANK BESONDERHEDE

NAAM: Mosaïek iNVEST
BANK: ABSA Cresta
BANK TAKKODE: 632005
REKENINGNOMMER: 01017921688

Meld lidnommer (indien moontlik), voorletters en van

Vir die gees… vir heelword… vir die journey…
Get away with me and you’ll recover your life.
I’ll show you how to take a real rest.
Matthew 11:28 (Msg)

Ons wil dieper gaan. Ons ondersoek deurlopend maniere en ruimtes waar ons op ons geestesjourney begelei kan word en kan groei. Afsondering is ’n fundamentele deel van ’n gesonde en groeiende geloofslewe. Hoe kan dit ontvou by Origins, ons eenkantkomruimte?

2019

 • Origins en Mosaiek gebedsfokuspunte is opgerig en uitgebrei
 • Origins infrastruktuur verbeteringe
 • Lent-reis en Paasfest
 • Formasiereis

Toekoms

 • Origins en Mosaiek gebedsfokuspunte is opgerig en uitgebrei
 • Origins infrastruktuur verbeteringe
 • Lent-reis en Paasfest
 • Formasiereis

Vir die kinders… vir die volgende geslag… vir die nuwe generasie…
We will tell the next generation
the praiseworthy deeds of the Lord,
his power and the wonders He has done.
Psalm 78:4 (NIV)

Ons word toevertrou met ’n nuwe generasie. Dit is van belang dat hulle vroeg reeds die rykdom van ’n verhouding met Jesus ontdek en daarin groei. Ons het die kans om verhoudinge wat ’n leeftyd kan duur, en waardes wat die fondament van ’n ewigheid kan uitmaak, te vorm.

Vir mense… vir ander… vir soekers…
Your life is a journey you must travel with a deep consciousness of God.
1 Peter 1:17 (MSG)

Vir meer as twee dekades het daar volgehoue groei in die gemeente plaasgevind. Jaarliks is daar nuwe mense wat deel word van die geloofsgemeenskap, en hul lewens met die waardes waarvoor ons glo die Here ons geroep het, in lyn bring.

Vir groei… vir ontwikkeling… vir vorming…
Study to show thyself approved unto God.
2 Tim 2:15 (NIV)

Die Mosaïek-gemeenskap wil aanhou groei en vooruitbeweeg in kennis, insig en vaardighede. Kennis en groei loop hand aan hand. Ons het nie al die antwoorde nie, maar ons wil ’n gemeente wees waar almal passievol is om vrae te vra en antwoorde te soek.

2019

 • Bedieningsruimte en toerusting is opgegradeer vir kinderbediening
 • Mkidz – ontwikkeling van kurrikulum
 • Marknavorsing tov gemeente en omgewing met oog op 2020 visie
 • Opgradering van fasiliteite
 • Opgradering van informasietegnologie meer effektiewe kommunikasie
 • Ontwikkeling van nuwe Webwerf
 • Enterpreneerskap program
 • Tegniese, klank en skerms opgradering Teatro
 • Akkreditasie en vennootskappe
 • Alpha kursus uitbreiding

Toekoms

 • Optimale tenologie-ontwikkeling vir Nuwe Generasie
 • Bedieningsruimte en toerusting uitbrei
 • Ontwikkeling van kurrikulum

 • Uitvoer van Visie 2020
 • Opgradering van hoofingang
 • Bedieningsveld van die gemeente uitbrei
 • Tegnologie en fasiliteite optimaal ontwikkel
 • Aankoop en vergroting van terrein

Vir die armes… vir die gemeenskap… vir behoeftiges…
Al wat hulle gevra het, is dat ons nie die armes onder hulle moet vergeet nie.
Galasiërs 2:10 (AFR83)

Ons leef in ’n wêreld deurdrenk met pyn, lyding en armoede. Deel van die uitleef van ons geloof laat ’n groot deel van die verantwoordelikheid om ’n verskil te maak, op ons skouers. Ons streef daarna om ons missionele roeping meer uit te leef.

2019

 • Voedingskema uitgebrei om sodoende meer as 2,5 miljoen etes te verskaf
 • ‘n Multifunsionele gebou by Emthonjeni Zandspruit oprig
 • Emthonjeni Zandspruit – solar boorgat
 • Emthonjeni Zandspruit infrastruktuur verbetering
 • Expressing hope care boxes gepak vir behoeftiges
 • KykNET- Die Boodskap elke dag op televisie
 • KykNET- In die oomblik – aktualiteits program

Toekoms

 • Voedingskema uitgebrei om sodoende meer as 2,9 miljoen etes te verskaf
 • Emthonjeni Kwaggafontein ‘n vragskiphouerklaskamer vir kleuterskool uitbreiding.
 • Emthonjeni Kromdraai werkskeppingsprojek
 • Ondersteuning aan gemeentes in informele woongebiede en ander
 • KykNET- Die Boodskap elke dag op televisie

Om dieper, nader en verder te gaan met jou lewe is die journey. Ons word genooi om in 2019 almal dieper, nader en verder te beweeg – om te groei in die kuns van die lewe. Deur saam te glo, te bid, energie en geld te gee, kan ons dit doen. Drome word nie net waar nie, maar word oortref.

“Now glory be to God, who by his mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of – infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes.”

Ephesians 3:20 (LB)