Indien jy enige inligting benodig oor hoe jy aanlyn kan gee, Whatsapp gerus hierdie nommer: 060 696 6713

PAYFAST

PAYFAST

BANKBESONDERHEDE

PAYFAST

Kerk: Mosaiek
Kategorie:
Beskrywing:
Bedrag: R

NAAM: Mosaïek
BANK: ABSA Cresta
BANK TAKKODE: 632005
REKENINGNOMMER: 01009131686
SWIFT CODE: ABSAZAJ

Meld lidnommer (indien moontlik), voorletters en van

BANK BESONDERHEDE

NAAM: Mosaïek
BANK: ABSA Cresta
BANK TAKKODE: 632005
REKENINGNOMMER: 01009131686

Meld lidnommer (indien moontlik), voorletters en van

SNAPSCAN

ZAPPER

Snapscan is ‘n veilige en gerieflike manier om ‘n bydrae te maak. Vir meer inligting besoek www.snapscan.co.za

Maak asb van die Zapper toepassing gebruik, Zapper kan nie deur slimfoon kamera geskandeer word nie. Zapper is ‘n veilige en gerieflike manier om ‘n bydrae te maak. Vir meer inligting besoek www.zapper.com

Snapscan is ‘n veilige en gerieflike manier om ‘n bydrae te maak. Vir meer inligting besoek www.snapscan.co.za.

Snapscan is ‘n veilige en gerieflike manier om ‘n bydrae te maak. Vir meer inligting besoek www.snapscan.co.za.

DEBIETORDER

VOLTOOI EN STUUR NA

Invest

Indien jy ‘n geloofsverbintenis wil maak in vertroue met die Here en finansieel ‘n bydra maak, nooi ons jou om die onderstaande vorm in te vul:

Betalingsmetode

13 + 9 =