AANLYN-DIENSTE

Emosaïek

Sondae

08:30, 10:00, 11:30,17:30 & 19:00 (Afrikaans)
08:30, 10:00, 11:30,17:30 & 19:00 (Engels)
 

Youtube & Facebook

Sondae

08:30 & 17:30 (Afrikaans)
10:00 & 19:00 (Engels)
 

In-persoon Dienste Registrasie'Jesus Gee my Jesus' Lied

AANLYN-DIENSTE

Emosaïek

Sondae

08:30, 10:00, 11:30,17:30 & 19:00 (Afrikaans)
08:30, 10:00, 11:30,17:30 & 19:00 (Engels)
 

Youtube & Facebook

Sondae

08:30 & 17:30 (Afrikaans)
10:00 & 19:00 (Engels)
 

KLIEK GERUS OP ENIGE VAN DIE VOLGENDE KANALE OM DIE DIENSTE AANLYN TE KYK

KLIEK GERUS OP ENIGE VAN DIE VOLGENDE KANALE OM DIE DIENSTE AANLYN TE KYK: