F.A.C.T. FEED A CHILD TODAY

Die Boodskap & FACT gee vir kinders in hongersnood.

“The world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing.”  — Albert Einstein

Sáám kan ons ‘n verskil maak in soveel kinders se lewens wat nie kos het nie, weerloos is en swaarkry. 

Jy kan eenmalig gee, maandeliks of soos jy gelei voel. Om by te dra kan jy die volgende skakel volg:

DIE BOODSKAP

Kyk weer na die video-opname van die preek.

MY PAD MET GASVRYHEID

Melissa van Biljon
30 Oktober 2022

MY PAD MET SKOONHEID

Johan Geyser
6 November 2022

MY PAD MET WYSHEID

Rowland Jones 
13 November 2022

MY PAD MET DWAASHEID

Johan Beukes
20 November  2022

DIE BOODSKAP

English Message

You are welcome to follow the links to the English message with the same theme that was broadcast on kykNET.

MY JOURNEY WITH HOSPITALITY

Melissa van Biljon
30 October 2022

MY JOURNEY WITH BEAUTY

Johan Geyser
6 November 2022

MY JOURNEY WITH WISDOM

Rowland Jones
13 November 2022

MY JOURNEY WITH FOOLISHNESS

Johan Beukes
20 November 2022

DIE BOODSKAP

vir jou lewensreis

Om jou by te staan in jou formasie, nooi ons jou om deur die week daagliks met kort oordenkings op die tema van Sondag se preek voort te bou.

MY PAD MET WEISHEID

Rowland Jones
14 November 2022

MY PAD MET WEISHEID

Rowland Jones
15 November 2022

MY PAD MET WEISHEID

Rowland Jones
16 November 2022

MY PAD MET WEISHEID

Jay Bezuidenhout
17 November 2022

MY PAD MET WEISHEID

Jay Bezuidenhout
18 November 2022

MY PAD MET WEISHEID

Jay Bezuidenhout
19 November 2022