REIS VERDER DIE WÊRELD IN

Die wêreld is stukkend op soveel maniere. Om die uitdaging van betekenisvolle verhoudings uit te voer, beteken ons moet ook buite ons gemaklike grense reis, verder die wêreld in.

Alhoewel nie een van ons alles kan regmaak nie, kan almal van ons êrens ‘n verskil maak. Op die ou end gaan ons eie geestelike groei nie oor onsself nie. Volwasse spiritualiteit word nooit geken aan die wysheid en kennis van die geestelike nie, maar aan die mate waarmee hy of sy die nood van ander kan raaksien en op ‘n self-opofferende wyse daarin kan bedien.

Godsdiens leer ons dat ons eie prestasies en preutsheid ons hemel toe stuur. Jesus wys ons dat ware heiligheid opgesluit is in die mate waarin ons die minstes onder ons kan omarm en met deernis vir alle mense kan omgee, sonder om onsself of ons oortuigings te verloën.

Die uitdaging vir ons elkeen is om sorgvuldig uit te vind waarheen ons gawes, talente, bates en unieke persoonlikheid ons rig en om dit wat deur genade aan ons toegedeel is, nie net op ‘n verantwoordelike manier te begroot nie, maar ook te bestuur en te bestee.

DEEL VAN ONS REIS IS OM DAAGLIKS TE IDENTIFISEER
MET DIE NOOD VAN DIE WÊRELD.

Op ‘n kollektiewe vlak tree Mosaïek Gemeente in vennootskap met ons gemeenskap op, ten einde die fisiese en geestelike nood in ons onmiddelike omgewing aan te spreek. Tesame met die miljoene etes wat jaarliks gratis gegee word, baan Mosaïek die weg in die plant van nuwe netwerkgemeentes, asook in die bediening van geestelike soekers op plaaslike en internasionale vlak via verskeie gratis digitale en elektroniese kanale.

Make careful exploration of who you are and the work you have been given, and then sink yourself into that. Don’t be impressed with yourself. Don’t compare yourself with others. Each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life.

Galatians 6:5 (MSG)