Emosaïek

Sondae

08:30, 10:00, 11:30,17:30 & 19:00 (Afrikaans)
08:30, 10:00, 11:30,17:30 & 19:00 (Engels)

Youtube & Facebook

Sondae

08:30 & 17:30 (Afrikaans)
10:00 & 19:00 (Engels)

Mosaiek Heling-Deur Preekreeks
Mosaiek Covid Dienste

Dienste in persoon

SONDAE 08:30 & 10:00

Dienste op perseel – Beperkte Kapasiteit. Jy kan hier registreer vir ons 08:30 & 10:00 diens (Afrikaans).
MOSAIEK - Creative Ageing

CS LEWIS BELANGEGROEP

28 Oktober 2021

Ons volgende CS Lewis belangegroep byeenkoms vind plaas Donderdag, 16 September 2021 – 18:30 by Mosaïek.

Ons gaan Lewis se opstel oor “The Grand Miracle” en “What are we to make of Jesus Christ?” bespreek. Afskrifte sal by die byeenkoms verskaf word en geen vooraf voorbereiding is nodig nie.

Vir meer inligting kontak groepe@mosaiek.com

Gebedsprakryke

Femina Aanlyn Byeenkoms

28 Oktober 2021

Femina is Mosaïek se Vroue-belangegroep.

Marga van Deventer bied hierdie aanlyn geleentheid aan om jou toe te rus op jou pad met God en maniere te vind om in jou verhouding met Hom te groei en te verdiep.

Vir meer inligting kontak groepe@mosaiek.com

Mosaiek Femina Retreat

VERGIFNIS

AANLYN-LEERERVARING | 8–22 September 2021

Verhoudings is ‘n integrale deel van elkeen van ons lewens. Dit is maar die voertuig waarmee ons tussen ander mense leef, maar dit is ook so dat verhoudings die smeltkroes van transformasie is. Dit is die plek – en dikwels pynlike plek – waar God ons ontmoet en ons vorm en verander.

In hierdie leerervaring rus Johan Ferreira jou toe op jou reis van vergifnis. Kom reis saam met ons vir 3 weke, elke Woensdag, vanaf 8 September om 19:00.  Hierdie leerervaring word begelei deur Hendrik van Deventer.

Vir meer inligting kontak gerus vir Adele by academi@mosaiek.com

Ons lewe in ‘n dag waar nabye konneksies en verhoudings skaars is. Ons lewens is gejaag, vol, eensaam en gekompartementaliseer.

Tóg is ons elkeen gemaak vir verhouding. Ons is gemaak om stories te deel en nabye konneksies met mekaar te ervaar.

“The spiritual experiences that people have are a result of looking inside themselves.” – Richard Rohr

“Facing the unknown takes a lot of personal quiet and divorcement from the world around you. I studied this very carefully. It is the bridge between the inner and outer man. It takes hundreds of hours of facing theunknown to get the unknown to yield one little insight,one little piece at a time.” – Jim Burns

Mosaiek Aanlyn-gesprek-met-pastor

Aanlyn gesprek met ‘n pastor.
Die Wholeness-sentrum is ’n plek van omgee, ’n plek van ondersteuning, ’n plek van healing, ’n plek van groei.

Dis die plek waar die pastorale span en aanvullende dienste gereed is om jou te ondersteun in jou reis en met ‘n gees, siel en liggaam benadering, na heelheid te lei.