Emosaïek

Sondae

08:30, 10:00, 11:30,17:30 & 19:00 (Afrikaans)
08:30, 10:00, 11:30,17:30 & 19:00 (Engels)

Youtube & Facebook

Sondae

08:30 & 17:30 (Afrikaans)
10:00 & 19:00 (Engelse)

Heruitsendings is Woensdae 17:30 (Afrikaans) en 19:00 (Engelse)

paas by mosaiek preke

Missio – Residentia Ons Huis Uitreik

24 February 2024

Kom kuier saam met ons ‘Adopt-a-Gran’ bediening vir die inwoners en personeel van Residentia Ons Huis ouetehuis in Florida. Hierdie bediening is gereeld hier betrokke en ons nooi jou graag uit om te kom sien waaroor dit gaan, en miskien selfs op ‘n meer permanente basis hier betrokke te raak. 

Nuwelidmaatgesprek Aanlyn 

March 2024

Ons nooi julle graag indien julle deel wil word van die Mosaïek community om die Aanlyn Nuwe lidmaatgesprek by te woon waar ons jou sal begelei in gesprek rondom kerkwees, die unieke roeping van die gemeente en ons spiritualiteit.

Boom Plant Dag (Origins)

2 March 2024

Help met die plant van 200 inheemse bome in vennootskap met Khutaza Foundation by ons retreat sentrum, Origins, in Kromdraai. 

Doop van die Gelowige

3 March 2024

Wanneer ‘n gelowige besluit om hulle te laat doop, is dit ‘n uiterlike handeling wat spreek van wat innerlik aan die gebeur is: ons lê ons ou lewe af, en neem ‘n nuwe lewe op as geliefde van God. Die doop is ‘n verklaring van ons intensie om in en deur God se liefde en genade te leef.

Matriekulum 2024 Ouer Inligtingsessie

3 Maart 2024

Ons wil julle as Graad 11-ouers graag nooi vir ‘n inligtingsessie rondom Matriekulum waar ons julle graag wil ontmoet en ook toerus met die nodige inligting rondom Matriekulum. 

Nuwelidmaatgesprek | In-Persoon

9 March 2024

Ons nooi julle graag indien julle deel wil word van die Mosaïek community om die in-persoon nuwe lidmaatgesprek by te woon waar ons jou sal begelei in gesprek rondom kerkwees, die unieke roeping van die gemeente en ons spiritualiteit.

New Members Conversation – In person

10 March 2024

You are invited to become part of the Mosaiek community to attend the in person New Member Conversation where you will be guided to participate in a conversation about being a church, the unique vocation of the congregation, and our spirituality.

Individuele Solo Retreat

25–27 March 2024

“Be still and know that I am God” Ps 46:10 


During this Individual retreat, you will be accompanied one on one, by a Spiritual Director on a daily basis.  

A solitary retreat is an excellent means of becoming still. An opportunity to be still, watch, listen, and attend to the flooding of life around you.

Creative Ageing | In-persoon Leerervaring

28 February – 3 April 2024

Die menslike reis is een van baie fases en met elke fase kom nuwe uitdagings, vrae en verander ons behoeftes. Een so seisoen is wanneer die jare aanstap en jy oor die drumpel van 55 stap.

In hierdie leerervaring word jy toegerus om te ontdek hoe God jou wil gebruik in hierdie nuwe seisoen van jou lewe!

Missio – Residentia Ons Huis Uitreik

24 February 2024

Kom kuier saam met ons ‘Adopt-a-Gran’ bediening vir die inwoners en personeel van Residentia Ons Huis ouetehuis in Florida. Hierdie bediening is gereeld hier betrokke en ons nooi jou graag uit om te kom sien waaroor dit gaan, en miskien selfs op ‘n meer permanente basis hier betrokke te raak. 

 

Nuwelidmaatgesprek Aanlyn 

March 2024

Ons nooi julle graag indien julle deel wil word van die Mosaïek community om die Aanlyn Nuwe lidmaatgesprek by te woon waar ons jou sal begelei in gesprek rondom kerkwees, die unieke roeping van die gemeente en ons spiritualiteit.

Boom Plant Dag (Origins)

2 March 2024

Help met die plant van 200 inheemse bome in vennootskap met Khutaza Foundation by ons retreat sentrum, Origins, in Kromdraai. 

Doop van die Gelowige

3 March 2024

Wanneer ‘n gelowige besluit om hulle te laat doop, is dit ‘n uiterlike handeling wat spreek van wat innerlik aan die gebeur is: ons lê ons ou lewe af, en neem ‘n nuwe lewe op as geliefde van God. Die doop is ‘n verklaring van ons intensie om in en deur God se liefde en genade te leef.

Nuwelidmaatgesprek | In-Persoon

9 March 2024

Ons nooi julle graag indien julle deel wil word van die Mosaïek community om die in-persoon nuwe lidmaatgesprek by te woon waar ons jou sal begelei in gesprek rondom kerkwees, die unieke roeping van die gemeente en ons spiritualiteit.