The more I learn myself, the more I learn to know God
– Augustine –

The Academi strives to present theologically founded (Bible-based) learning experiences through a holistic process that integrates and contextualises all the spiritual, rational and practical elements that will enable students to live with purpose.

Our main goal is to develop and implement a training model that is theologically founded on the Bible and presented in a holistic, integrated, contextual and practical way.

Training Outcomes:

 • Mosaïek Academi has implemented a holistic approach to training. This means that your theological studies will not only be a cognitive exercise but will also be integrated with spiritual, practical and physical components. It will be a whole-person learning experience.
 • Training is practise-driven
 • Mosaïek Academi is missionally focused
 • Mosaïek Academi also guides students through a process of discovering their gifts and ministries, employing a number of measurement tools to assist students further to reach their full potential in ministry.
 • Technological resources are utilised to enhance the overall training experience.
 • Mosaïek Academi is ecumenical in its approach, and therefore students from any church background are welcome to register.

  Formatio rus jou toe vir die lewe saam met God, ander en in jou wêreld deur leergeleenthede wat fokus op die geheel-mens. Leergeleenthede poog om jou toe te rus met kennis (die wat), insig (hoekom dit belangrik is) en vaardighede (die hoe) vir jou lewensreis.

  Hierdie leergeleenthede word op verskeie maniere vir jou beskikbaar gestel – as een-tot-een gesprek geleenthede, groep-belewenisse en/of aanlyn ervarings.

   Op ’n keer kom Jesus se dissipels na Hom met die versoek “leer ons bid”. Van alles wat hulle Hom kon vra om hulle te leer, is dit hulle versoek. Jesus se innerlike lewe is die bron van alles wat Hy doen en sê.

   Die dissipels verwoord hiermee iets van ons eie versugting: om God te ken, en om deur God geken te word. Soos hulle wil ons bid, maar weet ons nie altyd hoe om te bid nie.

   Gebed voel dikwels meer soos iets wat ons moet doen, as ’n lewe-gewende vriendskap met God.

   Die Skool van Gebed is daar om jou by te staan in die ontwikkeling van ’n lewe wat gebed is, deur ’n regula te ontwikkel,’n lewenspatroon, waarbinne ons spasie skep waar God ons ontmoet, verander en transformeer.

   Die regula waarmee die Skool van Gebed jou mee wil help, is om:

   • daagliks met die Skrif te bid;
   • weekliks saam ander te bid;
   • maandeliks geestelik begelei te word; en
   • jaarliks op retreat te gaan.

   Die Skool van Gebed fokus op:

   Praxis – ’n byeenkoms om saam ander te leer bid met Skrifmeditasie, gebedsange en stilte.

   Die geleenthede vind plaas in die Klipkerk op Sondae om 17.30, en Maandae tot Donderdae om 12.00. Die nagmaal word gevier met elke byeenkoms.

   Tydens grendeltyd vind Praxis plaas op Zoom.

   Vir meer inligting en om die skakels te ontvang, sien

   https://mosaiek.churchcenter.com/registrations/events/419608

   Luistergroepe kom gewoonlik weekliks bymekaar om saam skrifgebed te beoefen.

   Spirituele begeleiding is een-tot-een-gesprekke tussen ’n begeleier en ’n begeleide. Deur te luister na jou belewenis en reflekterende vrae te rig, “blaas die begeleier die stof uit jou oë” wat jou help om bewus te raak van God se werking in jou innerlike lewe, en die uitnodigings wat God aan jou rig. Die begeleier is iemand wat tot die bedieninge geroepe voel, opgelei is daarvoor en in supervisie staan.

   Spirituele begeleiding is een van die kernelemente van Mosaïek se  Skool van Gebed, en vind meestal by Mosaïek self plaas.

   ’n Week van Begeleide Gebed is ’n retreat terwyl jy met die normale roetine van die lewe voortgaan. Deelnemers word genooi om in dié week daagliks 30 minute te wy aan afsondering en gebed, en dan daagliks met ’n gebedsgids ’n gesprek te hê oor jou ervaring.  Die gebedsgids luister saam met die deelnemer na God se werking in hulle gebed, en op grond daarvan word voorstelle gemaak van Skrifgedeeltes en/of gebedspraktyke om mee te bid.

   Die Week van Begeleide Gebed vind 4 keer ’n jaar by Mosaiek plaas.

   Formation leerervaringe oor vorme van gebed, en besluitneming.

    

   ’n Retreat is ’n vakansie saam met die Here.
   Dit is n geleentheid om eenkant te kom, stil te word, en saam met God te wees.

   Die Skool van Gebed bied dag-,naweek, midweek en self-begeleide retreats aan by Origins
   Vir die retreat kalender sien gerus Origins Retreats Kalender