INVEST 2024

Mosaïek Invest is die inisiatief wat kapitaal en operationele fondse bestuur en rig om God se droom vir ons as geloofsgemeenskap te bereik. 

Mosaïek Invest is the inisiative that manages capital and operational funds in order to achieve God’s dream for our community of faith.

 

TERUGVOER | FEEDBACK

GEE | GIVE

SNAPSCAN

Snapscan is ‘n veilige en gerieflike manier om ‘n bydrae te maak. Vir meer inligting besoek www.snapscan.co.za.

PAYFAST


Kerk: Mosaiek
Kategorie:
Beskrywing:
Bedrag: R

BANK BESONDERHEDE

NAAM: Mosaïek iNVEST
BANK: ABSA Cresta
BANK TAKKODE: 632005
REKENINGNOMMER: 01017921688

Meld lidnommer (indien moontlik), voorletters en van

SNAPSCAN

Snapscan is ‘n veilige en gerieflike manier om ‘n bydrae te maak.

PAYFAST


Kerk: Mosaiek
Kategorie:
Beskrywing:
Bedrag: R

BANK BESONDERHEDE

NAAM: Mosaïek iNVEST
BANK: ABSA Cresta
BANK TAKKODE: 632005
REKENINGNOMMER: 01017921688

Meld lidnommer (indien moontlik), voorletters en van