…ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is…

2 Johannes 1:2

SEISOEN VAN HELING

Praktyk van die week:

 

  1. Om God se liefde te ervaar:
    Paulus het soveel gebede vir die liefde – Hy bid en vra dat ons die liefde van God sal ken. Vra Hom daarvoor – om dit te ervaar hoe Hy oor jou voel.
  2. Ontvang van ander:
    Dink aan die persoon wat jou al die meeste liefgehad het. Sê vir die Here dankie en weet – God het jou ten minste soveel lief.
  3. Gee aan ander:
    Begin by die mense naaste aan jou. Wat is hul liefdestaal? Vra vir daardie persoon in jou lewe hoe ervaar hulle liefde en gee dit vir hulle.

PREKE & Preeknotas

8 Augustus | Johan Geyser

8 August | Johan Geyser

15 Augustus | Melissa van Biljon

15 August | Melissa van Biljon

22 August | Trevor Hudson

29 Augustus | Johan Geyser

29 August | Hendrik van Deventer

5 September | Hendrik van Deventer

5 September | Hendrik van Deventer

12 September | Johan Geyser

12 September | Johan Geyser

19 September | Melissa van Biljon

19 September | Melissa van Biljon

26 September | Johan Geyser

26 September | Hendrik van Deventer

Formasiereis

FORMASIEREIS

Daaglikse kort oordenkings wat op die tema van Sondag se preek voortbou, om jou by te staan in jou lewensreis