HEILIGE WEEK | HOLY WEEK

In Heilige Week volg ons Jesus in die laaste dae voor sy kruisiging. Met simbole in Sy daaglikse interaksies, gesprekke en dade vereenselwig ons onsself met Sy lyding.

During Holy Week we follow Jesus in the last days before His crucifixion. With symbols in His daily interactions, conversations and deeds we identify with His suffering.

Refleksie | Reflection
Praxis | Aanlyn

PREKE  | SERMONS

2 April 2023 | Rowland Jones | Palmsondag
2 April 2023 | Russell Pollitt | Palm Sunday
7 April 2023 | Johan Geyser | Goeie Vrydag
7 April 2023 | Johan Geyser | Good Friday
9 April 2023 | Melissa van Biljon | OpstandingSondag
9 April 2023 | Melissa van Biljon | Resurrection Sunday

Formasiereis | Daily Devotions

Maandag | Sweep

Simbole van lewe & Lyding | Heilige Week

Monday | Whip

Symbols of suffering and life | Holy week

Dinsdag | Vyeboom

Simbole van lewe & Lyding | Heilige Week

Tuesday | Fig tree

Symbols of suffering and life | Holy week

Woensdag | Parfuum

Simbole van lewe & Lyding | Heilige Week

Wednesday | Perfume

Symbols of suffering and life | Holy week

Donderdag | Brood & Wyn

Simbole van lewe & Lyding | Heilige Week

Thursday | Bread & Wine

Symbols of suffering and life | Holy week

Vrydag | Beker

Simbole van lewe & Lyding | Heilige Week

Friday | Cup

Symbols of suffering and life | Holy week

Saterdag | Graf

Simbole van lewe & Lyding | Heilige Week

Saturday | Grave

Symbols of suffering and life | Holy week