• DIEPER

  • NADER

  • VERDER

MOSAïEK IS VERHOUDINGS

Lewe gaan om verhoudings – God is verhouding. Ons is geskape om in verhouding te wees met, Ek – U, Ek – Jy & Ek – Dit.
Ons lewe daardeur dieper in God, nader aan mekaar en verder in ons wêreld.

ONS ALMAL REIS

Ons almal is opsoek in die lewe. Ons soek na geluk, genesing, heling, sin en betekenis, vervulling en om iets groots met jou lewe te doen. Dit is ’n groot stap om in kontak te kom met die soeke waarmee jy leef. ’n Volgende belangrike gebeurtenis is hoe jy die verlange interpreteer. As jy dink dat jy ten diepste die soeke en verlange deur die Here gaan vervul en nie deur geld, bekendheid of aansien nie is jy ’n geestelike soeker op die reis.

DIEPER

Ons ontdek opnuut wat dit beteken om God te ken en te ervaar in ons lewens.

NADER

Ons verhoudings met mekaar is vir ons die rigtingwyser op die reis.

VERDER

Deel van ons reis is om daagliks te identifiseer met die nood van die wêreld.

kykNET – DIE BOODSKAP

Mosaïek bedien die brieë Suid-Afrika deur Die Boodskap uitsendings op kykNET

PASTORALE ONDERSTEUNING

Ons ondersteun jou in jou reis en met ’n gees, siel en liggaam benadering

‘n VERDERE UITNODIGING

PREKE

Beleef ons Sondag preek aanlyn

BYDRAES

Finansiële bydraes, tiendes, skenkings en invest

GEBEURE

Bly op hoogte wat by Mosaïek gebeur