1 Kor 16:9 …want ‘n groot deur het vir my oopgegaan…

PREKE & Preeknotas

31 Desember  2021 | Johan Geyser

2 Januarie  2022 | Johan Geyser

31 December 2021 | Johan Geyser

2 January 2022 | Johan Geyser

Formasiereis

FORMASIEREIS

Daaglikse kort oordenkings wat op die tema van Sondag se preek voortbou, om jou by te staan in jou lewensreis