Stiltetyd – Friendship with God

Elke reis begin êrens. Ten eerste reis ons in die rigting van ‘n groter bewustheid van God – wie Hy is en hoe ons ‘n diep verhouding met Hom kan hê. Hoe sal dit lyk as jy Sy teenwoordigheid kan aanvoel en Sy stem kan hoor, maak nie saak in watter omstandigheid, tyd of plek jy jou bevind nie? Hoe sal jou lewensuitkyk en wêreldbeskouing verander as jy ‘n groeiende, lewendige verhouding met God kan beleef? In hierdie leerervaring rus Trevor Hudson ons toe met praktyke soos skrifgebed om ons te help om te groei in verhouding met God.

What will it look like if you can feel His presence and hear His voice, no matter what circumstance, time or place you find yourself? How will your outlook and worldview change if you can experience a growing, lively relationship with God? In this learning experience, Trevor Hudson equips us with practices such as scripture prayer to help us grow in relationship with God.

PART 1:

GOD’S DESIRE FOR FRIENDSHIP WITH US

PART 2:

GOOD FRIENDSHIP MAKES FOR GOOD PRAYER

PART 3:

LISTENING TO OUR DIVINE FRIEND

PART 4:

LISTENING TO GOD IN SCRIPTURE

Stiltetyd – Friendship with God

Elke reis begin êrens. Ten eerste reis ons in die rigting van ‘n groter bewustheid van God – wie Hy is en hoe ons ‘n diep verhouding met Hom kan hê. Hoe sal dit lyk as jy Sy teenwoordigheid kan aanvoel en Sy stem kan hoor, maak nie saak in watter omstandigheid, tyd of plek jy jou bevind nie? Hoe sal jou lewensuitkyk en wêreldbeskouing verander as jy ‘n groeiende, lewendige verhouding met God kan beleef? In hierdie leerervaring rus Trevor Hudson ons toe met praktyke soos skrifgebed om ons te help om te groei in verhouding met God.

What will it look like if you can feel His presence and hear His voice, no matter what circumstance, time or place you find yourself? How will your outlook and worldview change if you can experience a growing, lively relationship with God? In this learning experience, Trevor Hudson equips us with practices such as scripture prayer to help us grow in relationship with God.

PART 1:

GOD’S DESIRE FOR FRIENDSHIP WITH US

PART 2:

GOOD FRIENDSHIP MAKES FOR GOOD PRAYER

PART 3:

LISTENING TO OUR DIVINE FRIEND 

PART 4:

LISTENING TO GOD IN SCRIPTURE