VISIE

VISIE 2019

In die jaar wat verby is, het die ouderlinge in ’n onderskeidingsproses gegaan om te besin oor die toekoms van die gemeente.

Nadat daar na baie stemme geluister is, het ’n paar belangrike sake vir ons duidelik geword… Die eerste 2 belangrike temas wat na vore gekom het, was ons Spiritualiteit en die feit dat ons Afrikaans is.

  1. Ons Spiritualiteit

Ons Spiritualiteit is bevestig as ’n groot gawe van die Here en deel van ons roeping om as ’n ekumeniese gemeente die goeie nuus te verkondig. Die kern van ons Spiritualiteit is die drie bewegings wat op ’n holistiese wyse geskied. Groot woorde – prakties beteken dit dat ons poog om die kontemplatiewe, gereformeerde en charismatiese bewegings te integreer.

  1. Afrikaans

Ons het jare terug besluit om Afrikaans te wees sonder om eksklusief te wees. Dit is net weer bevestig dat ons Afrikaans wil wees en as een van die elf stamme van Suid-Afrika, wil saamwerk om ons land ’n beter plek te maak vir almal.

Daar is egter groot skuiwe wat onder Afrikaners plaasvind.  In ons eie gemeente is daar al hoe meer van ons  wat ons kinders in Engelse skole plaas.  Daar is n groeiende, tweetalige komponent in die gemeente. Een van die groot strategiese besluite waarmee ons tans sit is om te sien hoe ons die behoeftes van die nuwe ontluikende Afrikaners kan ontmoet. Ons wil later in die jaar met die 2020-visie dit bekendmaak.

In ons ondersoek het ons die stem van die gemeente gehoor en besluit om:

  • ’n Groot fokus te plaas op ons 20 minute radius om die kampus, waar 80% van ons lidmate woon. Bedieningsgeleenthede word onder andere by skole, hospitale, hulpverleninginstansies, ens. Ondersoek. Ons beplan nie om dit wat ons buite die grense van die gemeente doen, te laat vaar nie.
  • Te groei in aanbiddingservaring op Sondae.
  • Te groei in toeganklikheid en ondersteuning van die leierskap se kant af.

Ons droom…

  • dat familie, vriende en mense wat ons pad langs kom, geïnteresseerd sal raak in God en na God sal draai,
  • dat ons diep ’n vriendskapsverhouding met God sal bewerk,
  • dat ons ons lewens diep sal deel en so geloofsgemeenskap beleef,
  • dat ons ons gawes sal gebruik om God te dien.

Johan Geyser
Kultuurargitek

DIEPER

Ontwikkel ’n regula – ‘n Regula is ’n ritme van daaglikse stiltetyd, weeklikse sabbat en jaarlikse retreat.

NADER

Vind jou spasie. Jou spasie is ’n sekere soort interaksie in ’n verhouding wat jy nou nodig het om vorentoe te beweeg met jou lewe.

VERDER

Vervul jou roeping. As jy die roepstem hoor en reageer, begin jy om uit te gee in jou werk (wat jy doen vir ’n lewe), jou bediening (waar jy jou gawes gebruik om in die koninkryk te bou) en lewensrolle (as man/vrou, pa/ma, landsburger ens.) en word jy ’n getuie vir Hom.