Ons het op ’n plek gekom waar ons as Mosaïek weer die groot vrae gevra het oor wie ons is, waar ons is en waarheen ons wil gaan. 

Na ’n  2-jaar onderskeidingsproses, bevestig die leierskap dat ons:

  • “Glo aan die Heilige Algemene Christelike kerk” (Apostolicum). Ons is deel van die liggaam van Christus op aarde.

  • Ons het ’n roeping (funksie) ontvang om te vervul en het gawes ontvang om dit te doen. Dit lyk vir ons of ons Spiritualiteit (ekunemiese), soekervriendelikheid (inklu- siwiteit) en sielvolheid (skoonheidsinge- steldheid) van ons grootste gawes is.

  • Ons word geroep om hier en nou in die nuwe ontluikende omstandighede ons roeping uit te leef. Ons omstandighede het verander en ons staar nuwe uitdagings in die gesig. Wat ons doen bly dieselfde maar hoe ons dit doen gaan verander om aan te pas by die tye waarin ons leef.

  • Een van die tendense wat ons veral raak is die taal-kwessie. Daar is onder die Afrikaanssprekendes die tendens om Afrikaans te versterk (veral in publieke spasies) aan die een kant, terwyl ander weer gemaklik is om te verbreed deur meer akkomoderend te wees en gemaklik is om Engels in die publiek te praat. Toekomstige opvoeding gaan hoofsaaklik in Engels wees, en al hoe meer Afrikaanssprekende kinders word in Engelse skole gesit.
  • Een uit drie van ons kinders is nou in Engelse skole en hierdie tendens groei. Volgens ons filosofie van “nie-een-of-die ander-nie, maar albei”, het ons besluit om albei tendense te omhels om beter te bedien. Ons het daarom besluit om met ’n Engelse preek, opsionele Engelse Sondag- skoolklasse (tydens die tweede diens) asook Engelse lewensgroepe te begin.

  • Ons weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie. Ons is nie in beheer nie. Ons gee in geloof ’n tree wat ons glo Hy ons na toe uitnooi. Ons droom om ons kinders en die groeiende Engelse lidmate beter te bedien en ons vriende wat Engels is, te nooi. Ons wil die geloofsgemeenskap van die Mosaïekfamilie versterk en uitbrei.  Ons wil hier saam dien en bedien.

  • Ons lewe in die Hoop dat Hy met ons is en ons lei. Ons het mekaar en soveel wat Hy ons gegee het. Saam wil ons in die avontuur deel van die koms van Sy Koninkryk.

DIEPER

Ontwikkel ’n regula – ‘n Regula is ’n ritme van daaglikse stiltetyd, weeklikse sabbat en jaarlikse retreat.

NADER

Vind jou spasie. Jou spasie is ’n sekere soort interaksie in ’n verhouding wat jy nou nodig het om vorentoe te beweeg met jou lewe.

VERDER

Vervul jou roeping. As jy die roepstem hoor en reageer, begin jy om uit te gee in jou werk (wat jy doen vir ’n lewe), jou bediening (waar jy jou gawes gebruik om in die koninkryk te bou) en lewensrolle (as man/vrou, pa/ma, landsburger ens.) en word jy ’n getuie vir Hom.