PAASFEST 2018

Die viering van Paas is ingestel om ons dieper te lei in ons verhouding met God.
In hierdie tyd vind ons, ons storie in Jesus se storie.
Ons deel in Sy lewe – die pyn van Sy lyding en die krag van Sy opstanding.

AM - PalmSondag

Theo Geyser
25 March 2018

PM - PalmSondag

Hermann du Plessis
25 March 2018

Goeie Vrydag

Johan Geyser
30 March 2018

Opstanding Sondag

Johan Smith
1 April 2018