Jy kan registreer vir dienste op perseel vanaf Maandag 28 September.

Ondersteuning

Indien jy hulp nodig het met registrasie, skakel gerus vir Batsheba by 011-268-4700. (Maandae – Vrydae 08:30-15:00)

Ondersteuning

Indien jy hulp nodig het met registrasie, skakel gerus vir Batsheba by 011-268-4700. (Maandae – Vrydae 08:30-15:00)