GEKWEEKTE

Die goeie Lewe – gekweek in my.

Sondag 11 November: AM – Johan Geyser & PM – Jacques Bornman

Sondag 18 November: AM – Theo Geyser & PM – Melissa van Biljon

Sondag 25 November: AM – Johan Geyser & PM – Melissa van Biljon

Sondag AM

Johan Geyser
11 November 2018

Sondag PM

Jacques Bornman

11 November 2018

Sondag AM & PM

Verbeeldingsgebed

11 November 2018

Sondag AM & PM

Refleksie-Gebed

11 November 2018

Sondag AM

Theo Geyser
18 November 2018

Sondag PM

Melissa van Biljon

18 November 2018

Sondag AM

Johan Geyser
25 November 2018

Sondag PM

Melissa van Biljon

25 November 2018