GEE

Deur te gee vat ons hande en is ons deel van die vervulling van God se droom vir Mosaiek as ‘n geloofsgemeenskap en ons wêreld.

PAYFAST

Kerk: Mosaiek
Kategorie:
Beskrywing:
Bedrag: R

BANK BESONDERHEDE

NAAM: Mosaïek
BANK: ABSA Cresta
BANK TAKKODE: 632005
REKENINGNOMMER: 01009131686

Meld lidnommer (indien moontlik), voorletters en van

SNAPSCAN
Snapscan is ‘n veilige en gerieflike manier om ‘n bydrae te maak. Vir meer inligting besoek www.snapscan.co.za.

ZAPPER
Zapper is ‘n veilige en gerieflike manier om ‘n bydrae te maak. Vir meer inligting besoek www.zapper.com.