DEEL

DEEL

Deur te gee vat ons hande en is ons deel van die vervulling van God se droom vir Mosaiek as ‘n geloofsgemeenskap en ons wereld.

PAYFAST

Kerk: Mosaiek
Kategorie:
Beskrywing:
Bedrag: R

BANK BESONDERHEDE

NAAM: Mosaïek
BANK: ABSA Cresta
BANK TAKKODE: 632005
REKENINGNOMMER: 01009131686

Meld lidnommer (indien moontlik), voorletters en van

SNAPSCAN
Snapscan is ‘n veilige en gerieflike manier om ‘n bydrae te maak. Vir meer inligting besoek www.snapscan.co.za.

ZAPPER
Zapper is ‘n veilige en gerieflike manier om ‘n bydrae te maak. Vir meer inligting besoek www.zapper.com.

DEBIET ORDER

Voltooi en stuur na corlib@mosaiek.com

Mosaïek  Dienstye

Mosaïek  Dienstye

DIENSTYE

Sondae: 08:30, 10:15 (Engelse Preek) & 18:00

Praxis: 17:30

eMOSAÏEK

Sondae: 08:30 (Afrikaans live)  & 10:15 (English live)

17:30 (Afrikaans herhaling) & 18:30 (English repeat)

Woensdae: 18:00 (Afrikaans herhaling) & 19:00 (English repeat)

eMOSAÏEK

Sondae: 08:30 (Afrikaans live)  & 10:15 (English live)

17:30 (Afrikaans herhaling) & 18:30 (English repeat)

Woensdae: 18:00 (Afrikaans herhaling) & 19:00 (English repeat)

WEEKLIKS

Praxis: Maandae - Donderdae 12:00