LEER & GROEI

FORMATIO

Formatio streef daarna om op Woensdagaande ’n learning community op die Mosaïek-kampus te skep. Deur middel van interaktiewe leergeleenthede word ruimtes geskep waar voortdurende groei in elke medereisiger se totale menswees kan plaasvind. Die doel is dat elke Mosaïeker kan groei na die persoon wie hy of sy geskep is om te wees: iemand wat leef met ‘n diep bewustheid van God, iemand wat die lewe in community deel om sodoende die wêreld ’n beter plek te maak.

Voorts word daar ook ander belangrike hulpmiddele verskaf vir die Christenlewe, onder meer Bybelkennis en die behandeling van sekere onderwerpe.

Formatio fasiliteer groei deur met ander bedieninge hande te vat, wat sodoende waarde toevoeg tot jou daaglikse lewe op pad na ’n holisties-geïntegreerde spiritualiteit. Interaktiewe leerervaringe word aangebied in lyn met Mosaïek se visie om ’n biddende, missionele gemeenskap te wees.

Kontak Eugenie van der Walt
011 215 7202 | academi@mosaiek.com

Ons poog om jou toe te rus met kennis (die wat), insig (hoekom dit belangrik is) en vaardighede (die hoe) van die journey.

ACADEMI

Mosaïek Academi enables students to register for courses that will help them to earn credits recognised by the South African Theological Seminary towards the completion of a BTh degree in Theology. It strives to help students live with purpose equipping them to discover their calling, better serve their communities and if necessary, prepare them for another role in future.

Visit the Academi website at www.academi.co.za

For more information, please contact Eugenie van der Walt
011 215 7202 | academi@mosaiek.com

Course subjects include:

  • Spirituality
  • Leadership
  • Music and Spirituality
  • Spiritual Accompaniment (I and II)
  • Pastoral Support
  • Missional Living
  • Old Testament and New Testament

SKOOL VAN GEBED

Lukas 11 vertel hoe Jesus se dissipels hom vra om hulle te leer bid. Die dissipels verwoord iets van ons versugting. Ons wil God ken, en deur God geken word. Ons beleef seisoene wanneer ons voel dat gebed maklik kom en God naby is. Maar dikwels voel gebed ook droog en God ver.

Die Skool van Gebed wil jou help om ’n regula van gebed te ontwikkel. ’n Regula is ’n patroon waarbinne ons ons lewe inrig em dit skep ruimtes waarbinne God ons ontmoet, ons verander, ons transformeer.

Die regula waarmee die Skool van Gebed jou mee wil help, is om:

daagliks met die Skrif te bid;
weekliks saam ander te bid;
maandeliks geestelik begelei te word; en
jaarliks op retreat te gaan.

 

Die Skool van Gebed bied twee maniere waarop jy saam met ander kan bid:

  • Praxis, Sondae om 17.30 en Maandag tot Donderdag om 12:00, in die klipkerk, Mosaïek. Tydens die geleentheid leer ons saam bid met Skrifmeditasie, gebedsange en stilte.
  • Luistergroepe kom gereeld, gewoonlik weekliks, bymekaar om saam skrifgebed te beoefen. Die fokus van so ’n sirkel is om te deel in belewenis, en nie lering nie. Luistergroepe kom óf by Mosaïek óf by iemand se huis bymekaar.

 

Registreer by die idesk of via Registrasies

ORIGINS RETREATS

Dit is `n plek van stilte en afsondering waar `n mens bewus kan raak van God se teenwoordigheid en van wat diep in jou binneste aangaan. Baie mense het ‘n vol, besige lewe en kry dit moeilik reg om stil te word.

Op Origins kry jy die geleentheid om eenkant te kom en stil te raak. In die kapel is daar vaste gebedstye waarheen jy uitgenooi word. Daar is ook twaalf “Stasies van die Lewe van Christus” wat jou help reflekteer oor waar jy in jou eie lewe is. Die mooi natuur speel ook `n unieke rol.

 

Jy kan alleen kom, of inskakel by groepe wat op retreat kom. Origins help jou die waarde van stilte en afsondering besef, sodat jy dit in jou lewe kan inbou en so jou verhouding met God verdiep.

Alle besprekings word gedoen by retreats@mosaiek.com

Besoek gerus die webwerf www.originsretreat.com