INVEST

VISIE 2018

Ons wil Invest in Sy droom vir ons . . .

Vir dertig jaar gaan dit by ons as gemeente om 3 dinge – Dieper… Nader… en Verder.

Ons woorde om dit te beskryf het verander en ons idees het gegroei, maar ons fokus bly dieselfde. Die uitnodiging vir hierdie jaar is weer dieper met jou geloof in God, nader aan mekaar in liefde en verder in jou wêreld met hoop.

DIEPER

Ontwikkel ’n regula – ‘n Regula is ’n ritme van daaglikse stiltetyd, weeklikse sabbat en jaarlikse retreat.

NADER

Vind jou spasie. Jou spasie is ’n sekere soort interaksie in ’n verhouding wat jy nou nodig het om vorentoe te beweeg met jou lewe.

VERDER

Vervul jou roeping. As jy die roepstem hoor en reageer, begin jy om uit te gee in jou werk (wat jy doen vir ’n lewe), jou bediening (waar jy jou gawes gebruik om in die koninkryk te bou) en lewensrolle (as man/vrou, pa/ma, landsburger ens.) en word jy ’n getuie vir Hom.

Om dieper, nader en verder te gaan met jou lewe is die journey. Ons word genooi om in 2018 almal dieper, nader en verder te beweeg – om te groei in die kuns van die lewe. Deur saam te glo, te bid, energie en geld te gee, kan ons dit doen. Drome word nie net waar nie, maar word oortref.

“Now glory be to God, who by his mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of – infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes.”

Ephesians 3:20 (LB)