BYDRAES

FINANSIëLE BYDRAES, TIENDES, SKENKINGS EN INVEST

Bedryfsuitgawes van bedieninge word moontlik gemaak deur tiendes en finansiële bydraes en kan elektronies per EFO, met ’n tiendekoevert, debietorder of Snapscan betaal word. Bydraekoeverte is by die i-desk beskikbaar.

JAARVERSLAG

In die verslag word daar gereflekteer oor die afgelope jaar en doelwitte word uiteengesit vir volgende jaar. Elke bediening lewer kommentaar oor die afgelope jaar en brei uit oor die hoogte- en laagtepunte.

Laai ons jaarverslag hier af

TIENDES

Vir algemene betalings (soos tiendes of ander bydraes)

NAAM: Mosaïek
BANK: ABSA Cresta
BANK TAKKODE: 632005
REKENINGNOMMER: 01009131686

—————

Meld lidnommer (indien moontlik), voorletters en van

DEBIET ORDER
Laai die debiet order vorm hier af, voltooi en stuur na corlib@mosaiek.com

SNAPSCAN
Snapscan is ‘n veilige en gerieflike manier om ‘n bydrae te maak. Vir meer inligting besoek www.snapscan.co.za of kyk ‘n verbruikers-video.

BYDRAES

PAYFAST
Maak ‘n bydrae deur PAYFAST

INVEST

Die inisiatief wat kapitaal en operasionele kapitalefondse bestuur

Vir meer inligting oor invest besoek gerus ons Invest blad

NAAM: Mosaïek
BANK: ABSA Cresta
BANK TAKKODE: 632005
REKENINGNOMMER: 01017921688

—————

Meld lidnommer (indien moontlik), voorletters en van.

DEBIET ORDER
Laai die debiet order vorm hier af, voltooi en stuur na corlib@mosaiek.com

SNAPSCAN
Snapscan is ‘n veilige en gerieflike manier om ‘n bydrae te maak. Vir meer inligting besoek www.snapscan.co.za of kyk ‘n verbruikers-video.

INVEST

PAYFAST
Maak ‘n bydrae deur PAYFAST

KONTAK ONS

Vir meer inligting kontak – suec@mosaïek.com