’n geloofsgemeenskap van liefde en hoop
Site Menu

ons dna

Ons verhouding met God is fundamenteel deel van ons lewe. Dis ’n reis om oor te gee, te onderskei wat Hy wil hê en om te transformeer om meer soos Hy te word. Wanneer ons saam om Hom bymekaarkom, elkeen met sy eie storie, word comm-UNITY gevorm, en wanneer ons ons stories met mekaar deel en ontdek waar Hy in ons stories is en hoe ons storie besig is om te ontvou, dán groei ons in die gemeenskap van die gelowiges. Ons kan dan nie anders as om na buite te beweeg in antwoord op sy stem wat ons roep om ons doel te vervul nie − om ons unieke gawes, talente, passies en persoonlikheid te gebruik om die wêreld daar buite ‘n beter plek te maak

Ons is geskape om in ’n ek-U-, ek-jy- en ek-dit-/ek-wêreld-verhouding te leef en te beweeg. Ons sien dit in Jesus se lewe. In die nag gaan Hy eenkant toe om te bid – die beweging na God toe (ek-U). Die volgende oggend kies Hy sy twaalf dissipels en begin die lewe diep met hulle deel – die beweging na mekaar toe (ek-jy). Daarna gaan hulle saam uit om te bedien – die beweging na buite toe (ek-dit/ek-wêreld).

Dieper +

Dieper beweging met God (ek/U – GELOOF)

“Your life is a journey you must travel with a deep consciousness of God.”  1 Peter 1:18 Msg

Om in verhouding met God te leef en biddend die lewe aan te pak impliseer ’n intieme verhouding waar God ons kan vorm, en ons groei in kennis, liefde en bewondering vir Hom. Vanuit hierdie verhouding spruit die bron van ware lewe. Mosaïek meen dat ons dit die beste kan doen deur ‘n holistiese benadering wat die hoofstrome van die Christendom se benaderings insluit, deur jou unieke toegangsroetes na God, asook die ontwikkeling van ‘n regula (ritme van daaglikse stiltetyd, weeklikse Sabbat en jaarlikse retreat).

Nader +

Beweging na en met mekaar (ek/jy – LIEFDE)

“Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde.” Mattheus 18:20

Die mens het ‘n verlange om die lewe met ander te deel, op ’n diepe, onderskeidende, aanspreekbare wyse. Ons wil met mense connect en verhoudings bou wat mekaar se welstand, herstel en vooruitgang op die hart het en saam met jou na die Here kan gaan met jou lewe. Sodoende groei die gemeenskap/comm-UNITY van volgers van Jesus. Ware dialoog vind plaas en mens kan innige meegevoel met ander beleef. Ons deel ons stories met mekaar en onderskeiding

Verder +

Beweging na buite (ek/dit – HOOP)

“Make a careful exploration of who you are and the work you have been given, and then sink yourself into that. Don’t be impressed with yourself. Don’t compare yourself with others. Each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life.” Galatians 6:4-5 Msg

Ons is deur God geskape met ’n doel en het reeds in ons die Goddelike samestelling om dit te volbring, om die wêreld te verbeter. Die verbintenis wat ons daartoe maak om geregtigheid te laat geskied, om te versorg, te vertroos, te inspireer — of waar ook al ons unieke gawes, talente, passies en persoonlikheid ons heen lei om missioneel in te span, is ons antwoord op God se stem wat ons roep om ons doel te leef.