’n geloofsgemeenskap van liefde en hoop
Site Menu

Invest

Ons wil Invest in sy droom vir ons . . .

VISIE 2018

Vir dertig jaar gaan dit by ons as gemeente om 3 dinge – Dieper… Nader… en Verder.

Ons woorde om dit te beskryf het verander en ons idees het gegroei, maar ons fokus bly dieselfde. Die utitnodiging vir hierdie jaar is weer dieper met jou geloof in God, nader aan mekaar in liefde en verder in jou wêreld met hoop.

Dieper

Ontwikkel ’n regula – ‘n Regula is ’n ritme van daaglikse stiltetyd, weeklikse sabbat en jaarlikse retreat.

Nader

Vind jou spasie. Jou spasie is ’n sekere soort interaksie in ’n verhouding wat jy nou nodig het om vorentoe te beweeg met jou lewe.
Verder

Vervul jou roeping. As jy die roepstem hoor en reageer, begin jy om uit te gee in jou werk (wat jy doen vir ’n lewe), jou bediening (waar jy jou gawes gebruik om in die koninkryk te bou), en lewensrolle (as man/vrou, pa/ma, landsburger ens.) en word jy ’n getuie vir Hom.

Om dieper, nader en verder te gaan met jou lewe is die journey.

Ons word genooi om in 2018 almal dieper, nader en verder te beweeg – om te groei in die kuns van die lewe.

 

Dieper +

• Gebedsfokuspunte verder uitbrei by Origins en Mosaïek.
• Origins vergroot om Origins se TYO te akkommodeer.
• Origins sonkragverskaffings installasie.
• Origins infrastruktuur verbeteringe.
• Lent-reis en Paasfest.
• Formasiereis.

Nader +
 • Optimale tegnologie-ontwikkeling vir Nuwe Generasie.
 • Die bedieningsruimte en toerusting uitbrei.
 • Ontwikkel van kurrikulum.
 • Opgradering van hoofingang.
 • Bedieningsveld van die gemeente uitbrei.
 • Tegnologie en fasiliteite optimaal ontwikkel.
 • Aankoop en vergroting van terrein.
 • Mosaïek-Academi verder uitbrei.
 • Formatio op te stel vir die gebruik deur kleingroep en individue.
 • Akademie-webwerf opgradering fase 2.
 • Ontwikkeling van ‘n aanlynleerplatform.
Verder +

• Voedingskemas uit te brei om sodoende meer as 2 miljoen etes te verskaf.
• In Alberton ’n multifunksionele kerkgebou oprig.
• ’n Multifunsionele gebou by Emthonjeni Zandspruit oprig.
• Emthonjeni Kwaggafontein ’n vragskiphouerklaskamer vir kleuterskool uitbreiding.
• Emthonjeni Kromdraai werkskepingsprojek.
• Ondersteuning aan gemeentes in informele woongebiede en ander.
• kykNET-Die Boodskap elke dag op televisie.

Deur saam te glo, te bid, energie en geld te gee, kan ons dit doen. Drome word nie net waar nie, maar word oortref. “Now glory be to God, who by his mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of – infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes.” Ef 3:20 (LB)