’n geloofsgemeenskap van liefde en hoop
Site Menu

Nuwe Generasie

Jesus nooi ons om die nuwe generasie(s) na Hom toe te bring en nie te verhinder nie. Dis vir ons belangrik om alle kinders, volgens hul ontwikkelingsfase en begrip, bekend te stel aan ’n liefdevolle verhouding met Jesus. Ons bekwame personeel en toegewyde medewerkers sien toe dat ’n veilige, kreatiewe, interaktiewe en prettige ruimte hiervoor geskep word. mkidz is ons voorskoolse en laerskoolse bediening en Mezo ons hoërskoolbediening. Verder is daar verskeie geleenthede vir  jong volwassenes om in te skakel.

Kontak ons.

Gesinsbediening
Mosaïek se gesinsbediening
mk
mkidz
Mosaïek se kinderbediening
mz
Mezo
Mosaïek se hoërskoolbediening
an
ANTIOCH
Antioch is ’n beweging binne Mosaiek van mense in die eerste helfte van hul lewe.