’n geloofsgemeenskap van liefde en hoop
Site Menu

Skool van Gebed

“…leer ons bid…”

Lukas 11 vertel hoe Jesus se dissipels hom vra om hulle te leer bid. Die dissipels verwoord iets van ons versugting. Ons wil God ken, en deur God geken word. Ons beleef seisoene wanneer ons voel dat gebed maklik kom en God naby is. Maar dikwels voel gebed ook droog en God ver.

Die Skool van Gebed wil jou help om ’n regula van gebed te ontwikkel. ’n Regula is ’n patroon waarbinne ons ons lewe inrig em dit skep ruimtes waarbinne God ons ontmoet, ons verander, ons transformeer.

Die regula waarmee die Skool van Gebed jou mee wil help, is om:
daagliks met die Skrif te bid;
weekliks saam ander te bid;
maandeliks geestelik begelei te word; en
jaarliks op retreat te gaan.

Jy word genooi om saam met ons op ’n reis van ontdekking en transformasie te gaan.

bl
Blog
'n blog deur Jacques Bornman oor gebed en spiritualiteit
sb
Om met die Skrif te bid
’n Antieke Christelike praktyk van meditasie, gebed en Skriflesing.
ab
Om saam met ander te bid
Iets gebeur in ons wanneer ons saam met ander bid.
be
Om begelei te word
Help jou om bewus te raak van God se werking in jou innerlike lewe, en die uitnodigings wat God aan jou rig.
rt
Om op ‘n retreat te gaan
Die eeue-oue praktyk van afsondering
gp
Ander gebedspraktyke
Ander maniere van gebed