’n geloofsgemeenskap van liefde en hoop
Site Menu

Formatio

Formatio streef daarna om op Woensdagaande ’n learning community op die Mosaïek-kampus te skep. Deur middel van interaktiewe leergeleenthede word ruimtes geskep waar voortdurende groei in elke medereisiger se totale menswees kan plaasvind. Die doel is dat elke Mosaïeker kan groei na die persoon wie hy of sy geskep is om te wees: iemand wat leef met ‘n diep bewustheid van God, iemand wat die lewe in community deel, om sodoende die wêreld ’n beter plek te maak.

Voorts word daar ook ander belangrike toerusting verskaf vir die Christenlewe, onder meer Bybelkennis en die behandeling van sekere onderwerpe.
Formatio fasiliteer groei deur met ander bedieninge hande te vat, wat sodoende waarde toevoeg tot jou daaglikse lewe op pad na ’n holisties-geïntegreerde spiritualiteit. Interaktiewe leerervaringe word aangebied in lyn met Mosaïek se visie om ’n biddende, missionele gemeenskap te wees.

Eugenie van der Walt  011 215 7202 | academi@mosaiek.com

Ons poog om jou toe te rus met kennis (die wat), insig (hoekom dit belangrik is) en vaardighede (die hoe) van die journey. Hierin opgesluit lê daar nege lewensvaardighede:

vs
Kinderontwikkeling
'n Holistiese benadering tot kinderontwikkeling
st
Strengths
Ontdek jou unieke strengths en leer hulle gebruik om outentiek te lewe.

di
DISC-persoonlikheidsmeting
Ontdek en waardeer hoe jou en ander se persoonlikhede inpas en aanpas in verskeie kontekste en situasies.
sa
Eerste tree dieper
Trevor Hudson
pw
Pathways
Jou uniekheid word verken om die invloed wat dit op jou verhouding met God het, te verstaan.
rg
Regula
Johan Geyser
bn
Besluitneming
Jacques Bornman
op
Eerste Tree Verder
Johan Geyser
al
Alpha
This is an opportunity for the first step to explore the meaning of life.
pf
Persoonlike Finansies
Fokus op die individu se geldpersoonlikheid en die gawes wat ons ontvang het om ons finansies beter te bestuur.