’n geloofsgemeenskap van liefde en hoop
Site Menu

Formasiereis

These words I speak to you are not incidental additions to your life, homeowner improvements to your standard of living. They are foundational words, words to build a life on. If you work these words into your life, you are like a smart carpenter who built his house on solid rock…  Matt 7:24–25 (Msg)

Jesus sê dat sy woorde lewe gee en dat ons dit in ons lewens moet inbou.

Die vroeë kerk het hierdie opdrag baie ernstig opgeneem en formasiepraktyke ontwikkel wat deur die eeue en tot vandag, beoefen word. Geestelike formasie is die proses waardeur jou innerlike wêreld gevorm word om soos die innerlike wese van Jesus te word deur ‘n besluit en verbintenis; ‘n fokusrefleksie en herhaling van Jesus se woorde en gesprek met God.

Om jou by te staan in jou formasie, nooi ons jou om deur die week daagliks met kort oordenkings op die tema van Sondag se preek voort te bou. Klik op die skakels hier onder om na die daaglikse oordenking te kyk.

 

D A A G L I K S E   O O R D E N K I N G S  (18 – 23 Junie 2018)

Nader in liefde – Laat gaan:

 met Frieda van den Heever

M A A N D A G

D I N S D A G

W O E N S D A G

D O N D E R D A G

V R Y D A G

S A T E R D A G

Volg die formasiereis op die Mosaïek toep (aflaaibaar op istore of playstore), of ontvang die daaglikse skakel op twitter (@mosaiek) en facebook (facebook.com/MosaiekKerk).