’n geloofsgemeenskap van liefde en hoop
Site Menu

Doop vir volwassenes

Mosaïek bied twee keer per jaar die geleentheid vir volwasse doop.

Die doopdatums vir 2015 is 8 Maart en 15 November tydens al drie die dienste.
Vir meer inligting, kontak Kinny Sinden by 011 215 7207/00.