DIE BOODSKAP

Om jou by te staan in jou formasie, nooi ons jou om deur die week daagliks met kort oordenkings op die tema van Sondag se preek voort te bou.

Ek neem sy liefde verder na armes

Japie Lapoorta
11 Februarie 2019

Ek neem sy liefde verder na my armes

Japie Lapoorta
12 Februarie 2019

Ek neem sy liefde verder na armes

Japie Lapoorta
13 Februarie 2019

Ek neem sy liefde verder na armes

Japie Lapoorta
14 Februarie 2019

Ek neem sy liefde verder na armes

Japie Lapoorta
15 Februarie 2019

Ek neem sy liefde verder na armes

Japie Lapoorta
16 Februarie 2019