DIE BOODSKAP

Om jou by te staan in jou formasie, nooi ons jou om deur die week daagliks met kort oordenkings op die tema van Sondag se preek voort te bou.

Ek wonder waar's ons vaders heen?

Louis Venter
15 Julie 2019

Ek wonder waar's ons vaders heen?

Louis Venter
16 Julie 2019

Ek wonder waar's ons vaders heen?

Louis Venter
17 Julie 2019

Ek wonder waar's ons vaders heen?

Louis Venter
18 Julie 2019

Ek wonder waar's ons vaders heen?

Louis Venter
19 Julie 2019

Ek wonder waar's ons vaders heen?

Louis Venter
20 Julie 2019