DIE BOODSKAP SONDAGDIENS

Sien onder die skakels waar die podcasts afgelaai kan word of kyk weer na die video-opname van die preek.

Ek wonder waar's ons vaders heen?

Theo Geyser
14 Julie 2019

Ek wonder waar's my bure heen?

Stephan Joubert
11 Augustus 2019

Ek wonder waar's my konneksie heen?

Johan Geyser
21 Julie 2019

Ek wonder waar's my tyd heen?

Trevor Hudson
28 Julie 2019

Ek wonder waar's my gemoed heen?

Johan Geyser
4 Augustus 2019