DIE BOODSKAP SONDAGDIENS

Sien onder die skakels waar die podcasts afgelaai kan word of kyk weer na die video-opname van die preek.

Ek neem sy lefde verder na my wêreld

Johan Geyser
3 Februarie 2019

Ek neem sy liefde verder na armes

Trevor Hudson
10 Februarie 2019

Ek neem sy liefde verder na waar ek is

Johan Geyser
17 Februarie 2019

Ek neem sy LIefde verder met deernis

Trevor Hudson
24 Februarie 2019