DIE BOODSKAP SONDAGDIENS

Sien onder die skakels waar die podcasts afgelaai kan word of kyk weer na die video-opname van die preek.

Ek sal nie vrees nie: Die Here is my Herder

Theo Geyser
10 November 2019