’n geloofsgemeenskap van liefde en hoop
Site Menu

Care-gids

Wholeness se visie en vertrekpunt is om die geheelmens te bedien en te ontmoet op hulle pad − soms in pyn, verlies en herstel maar ook in tye van groei en nuwe lewensfases wat begin. Dit funksioneer op dieselfde vlak as aktiwiteite soos prediking, kunste, uitreike en evangelisasie, nuwe generasie, groepe en bedieninge en die administratiewe en logistieke afdelings in die gemeente. Alle professionele dienste, bedieninge, aktiwiteite en kursusse wat vanuit Wholeness voortkom, is gemik daarop om menswees te integreer op ’n fisiese, emosionele en geestelike vlak.

Gebruik ons care-gids om meer spesifiek te soek.