’n geloofsgemeenskap van liefde en hoop
Site Menu

BYDRAES

FINANSIËLE BYDRAES, TIENDES, SKENKINGS EN INVEST

Bedryfsuitgawes van bedieninge word moontlik gemaak deur tiendes en finansiële bydraes en kan elektronies per EFO, met ’n tiendekoevert, debietorder of Snapscan betaal word. Bydraekoeverte is by die i-desk beskikbaar.

TIENDES OF ANDER BYDRAES +

Vir algemene betalings (soos tiendes of ander bydraes)

Naam: Mosaïek
Bank: ABSA Cresta
Bank Takkode: 632005
Rekeningnommer: 01009131686

Meld lidnommer (indien moontlik), voorletters en van

INVEST +

Die inisiatief wat kapitaal en operasionele kapitalefondse bestuur

Naam: Mosaïek
Bank: ABSA Cresta
Bank Takkode: 632005
Rekeningnommer: 01017921688

Meld lidnommer (indien moontlik), voorletters en van.

Vir meer inligting oor invest besoek gerus ons Invest blad

SKENK +

SKENKING
Spesifiseer as die bedrag vir ‘n toegekende inisiatief, bediening of saak gerig word.

SNAPSCAN +

Snapscan is ‘n veilige en gerieflike manier om ‘n bydrae te maak. Vir meer inligting besoek www.snapscan.co.za of kyk ‘n verbruikers-video.

SnapCode Mosaiek Church

JAARVERSLAG +

In die verslag word daar gereflekteer oor die afgelope jaar en doelwitte word uiteengesit vir volgende jaar. Elke bediening lewer kommentaar oor die afgelope jaar en brei uit oor die hoogte- en laagtepunte.

Laai ons jaarverslag hier af